Syyskokous Marttalassa

Kutsu Pyhärannan Kokoomuksen syyskokoukseen

Hyvä Pyhärannan Kokoomuksen jäsen

Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen sunnuntaina 27. marraskuuta 2022 kello 16 alkaen Marttalassa, Ristentie 15. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Oikein lämpimästi tervetuloa!

Hallitus

Kutsu Pyhärannan Kokoomuksen kesäpäivään

Vuoden 2022 kesäpäivää vietetään syyskuun 11. päivä, sunnuntaina kello 14 alkaen Rithniemen leirikeskuksessa osoitteessa Varvinpolku 13, 27340 Reila.

Paikalla kansanedustajat Matias Marttinen ja Ville Valkonen. Tilaisuus alkaa ruokailulla ja musiikista vastaa Mikko Nurmi. Arpoja myynnissä.

Vietetään yhdessä hauska ja tietysti politiikan täyteinen iltapäivä.

Ohjelma:

  • kello 14 alkaen ruokailu ja ruokailua varten pyydetään ennakkoilmoittautumisia yhdistyksen puheenjohtajalle jani.seikkula(at)gmail.com 8.9.2022 mennessä
  • musiikista vastaa Mikko Nurmi
  • kello 15 kansanedustaja Matias Marttinen
  • kello 15:45 jälkiruokakahvit
  • kello 16 kansanedustaja Ville Valkonen
  • vapaata keskustelua ja suoritetaan arvonta (arpojen hinnat 2 euroa)

Tilaisuus on avoin kaikille ja kutsu on jaettu Vakka-Suomen alueen Kokoomus yhdistysten jäsenille sekä Rauman Kokoomuksen jäsenille. Ilmoitus on ollut Pyhärannan kunnan Ankkuri julkaisussa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleet myös uudet kansanedustajaehdokkaat omien mahdollisuuksiensa mukaan. Oiva tilaisuus esittäytyä!

Toivomme ennakkoilmoittautumista ruokailua varten torstai 8. syyskuuta mennessä, jotta osaamme varata riittävästi tarjoilua. Ilmoittautumiset ja kysymykset yhdistyksen puheenjohtajalle jani.seikkula(at)gmail.com

Pyhärannan Kokoomus ry toivottaa kaikki oikein lämpimästi tervetuloa!

Koulutukset kunnallisille luottamushenkilöille

28.9.2021 klo. 18-20
Uusien luottamushenkilöiden koulutus 

30.9.2021 klo. 18-20
Lautakuntien puheenjohtajien koulutus

19.10.2021
Yhtiö- ja kuntayhtymien hallitusten jäsenten koulutus

Tarkemmat tiedot:

https://www.kokoomus.fi/tietoa-kokoomuksesta/koulutustoiminta/

Kevätkokous

Pyhärannan Kokoomuksen kevätkokous pidetään torstaina 15.7.2021 klo 18:30 Kirikalliolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat noudattaen vallitsevia koronaohjeistuksia. Tervetuloa!

Pyhäranta on uuden edessä

Pyhäranta on uuden edessä, ensimmäistä kertaa Pyhärannassa ei ole Suomen hallituksessa olevia puolueita kunnanvaltuustossa ja myös enemmistö on sitoutumattomilla. 

Kuntapolitiikassa tärkeintä onkin keskittyä yhteisten kuntalaisille tärkeiden asioiden hoitamiseen, vaikka toisaalta suhteet poliittisiin päättäjiin ovat ainakin aiemmin olleet hyödyllisiä esimerkiksi valtion harkinnanvaraisia tukia haettaessa. 

Pyhärannan päättäjillä riittää työtä, sillä kiinteistöt vaativat korjausta, juomaveden jakelun kanssa on ongelmia ja infrastruktuuria tulee kehittää. Kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä, mutta toisaalta se on myös erittäin haavoittuvainen vain 13 miljoonan euron budjetilla, jolla tulee kattaa kaikki kunnan palvelut. Lisäksi kunnan veroprosentti on naapurikuntia korkeampi, sen tasosta olemme valmiita keskustelemaan.

Kunnan hallintosäännön päivitystä nykyisten kokemusten perusteella tulee pohtia. Erittäin tärkeitä ovat myös kunnan markkinointi ja tiedottaminen, joissa on paljon kehittämistä. 

Kokoomuksen valtuustoehdokkaat esittivät jo ennen vaaleja omana tavoitteena koko kunnan tasapuolisen kehittämisen taloudellisesti kestävällä tavalla. Se vaatii selkeää käyttötalous- ja investointisuunnitelmaa, jossa huomioidaan myös jokaisen kohteen käyttökustannukset vuositasolla. 

Uuden valtuustokauden alkaessa toivomme/haluamme riittävää koulutusta kuntapäätöksentekoon kaikille valtuutetuille ja yhteistä tutustumista kunnan kiinteistökantaan sekä vanhempainyhdistysten ja henkilökunnan kuulemista koulujen ja päiväkotien kehittämisen osalta.

Tärkeätä on kiinnittää huomiota myös opetuksen laatuun ja siihen, miten paljon lapsilla on mahdollisuus tehdä valintoja oman oppimisen tiellä. Tilat ovat toki tärkeät olla ajanmukaiset, mutta suurempi merkitys on sillä, mitä seinien sisällä tapahtuu ja mitä lasten on mahdollista oppia.

Kuntalaiskyselyt ja kuntalaisten kuuleminen kuuluvat kunnalliseen päätöksentekoon. Viranhaltijoiden tulee antaa ajankohtaiskatsaus uusille luottamushenkilöille eri osa-alueista.

Olemme osaltamme valmiita rakentavaan yhteistyöhön. Käsityksemme mukaan nyt myös yhteisen listan edustajat ovat valmiita yhteistyöhön, vaikkeivat aiemmin osallistuminen iltakouluihin ja ryhmyrien tapaamisiin Perussuomalaisten kutsusta huolimatta onnistuneet.

Lainaamme tuoreen laitilalaisen valtuutetun viisaita sanoja ”valtuustotyöhön hän toivoo asiallista otetta ja arvokkuutta. -Se ei saa olla mitään sosiaalisen median showta. Toivon, että valtuustossa käyttäydytään arvokkaasti ja ollaan ennen kaikkea hoitamassa yhteisiä asioita”. 

Lähdemme innolla kehittämään uutta kuntastrategiaa Pyhärannalle, koska uskomme vahvasti, että Pyhäranta pystyy parempaan. Lähtökohtamme on erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen, tietoon perustuva päätöksenteko ja kunnan imagon parantaminen positiivisella näkyvyydellä. 

Valtuustoryhmän osalta toteamme, että sosiaalisessa mediassa emme tule jatkossakaan osallistumaan epäasiallisiin keskusteluihin tai henkilökohtaisuuksiin menevään maalittamiseen. Tulemme sen sijaan esittämään kuntaan luottamushenkilöille ja työntekijöille sosiaalisen median ohjeistusta, jolla myös pyritään positiivisemman kuntakuvan luomiseen sekä työ- ja päätöksentekoilmapiirin parantamiseen.

Olemme kuntalaisten asialla – pidetään yhteyttä!

www.pyharannankokoomus.fi

Pyhärannan Kokoomuksen ehdokkaat ja valtuutetut

Kuntavaalit 2021

Pyhärannan Kokoomus ry. on maksajana tänään Raumalaisen mukana jaettavassa kuntavaaliehdokkaiden esitteessä, jossa esitellään Kokoomuksen listalla olevat ehdokkaat ja Perussuomalaisten ehdokkaat.
 
 
 
 
TEHDÄÄN YHDESSÄ PAREMPI PYHÄRANTA
 
Luodaan Pyhärannasta parempi paikka asua, yrittää ja harrastaa!
Huolehditaan Pyhärannan elinvoimaisuudesta, jotta laadukkaat palvelut voidaan turvata koko kunnan alueella kaikille ikäryhmille vauvasta vaariin.
Turvataan ammattitaitoinen varhaiskasvatus ja lähikouluissa annettava laadukas perusopetus lapsillemme tasokkaan opinpolun takaamiseksi.
Pidetään sydän mukana kehitettäessä ikäihmisten kotipalveluita sekä virkistys- ja päivätoimintaa.
Ei jäädä odottelemaan, mitä valtakunnallinen sote-uudistus meille pyhärantalaisille antaa.
Ollaan aktiivisesti yhteydessä poliittisiin päättäjiin, jotta pyhärantalaisille turvataan laadukkaat ja kotipaikkakunnalla tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oikeus erikoissairaanhoitoon Tyksissä.
Pidetään talous tasapainossa ja verot sekä maksut kohtuullisina.
 
Parempaa Pyhärantaa tekemässä!
 
Antti Heikinniemi
Maija Junkola-Lehtonen
Jone Kajander
Markku Laine
Elo Laurikkala
Riitta Lehtinen
Taija Malmsten
Päivi Peltonen
Sinikka Pirttinokka
Jani Seikkula
Pirkko Uusi-Oukari
Teija Valmunen-Karru
 
Ollaan yhteydessä!

Pyhärannan Kokoomus vaalii kokoomuslaisia arvoja ja edistää kokoomuslaisen ajatusmaailman levittämistä alueensa asukkaiden hyväksi. Kokoomus tulee tänä vuonna toimineeksi paikkakunnalla jo 90 vuoden ajan.

Kokoomus sitoutuu Pyhärannassa edistämään pyhärantalaisten ja heidän perheidensä hyvinvointia. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää toimintaansa edelleen ja saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan tekemiseen.

EHDOKKAAT ESITTELYSSÄ

Antti Heikinniemi:

Olen peruskoulutukseltani koneinsinööri, lisäksi olen opiskellut useita aineita työni ohella, kuten markkinointia, yritystaloutta, argumenttianalyysia, sopimusjuridiikkaa ja johtajuutta näin muutamia mainitakseni.Armeijan jälkeen, josta kotiuduin kersanttina, lähdin merille valtamerilaivoihin, joilla työskentelin viiden vuoden ajan. Olin myös valvomassa jäähdytyslaivojen rakentamista ranskalaisella telakalla vuoden verran. Näiltä reissuilta sain bonuksena hyvän kielitaidon ja arvostuksen muita kansallisuuksia kohtaan. Laivoissa minä olin ainoa suomalainen ja miehistö saattoi koostua parhaimmillaan kuudestatoista eri kansallisuudessta. Olen myös toiminut suunnitteluinsinöörinä mm. Volvo VCE:llä ja Electroluxilla.Perustin sittemmin oman yrityksen (insinööritoimisto ja muottitehdas), joka suunnitteli ja valmisti painevalumuotteja kansainvälisille markkinoille. Teimme myöskin 3-D mallinnuksia joita toimitimme mm. Kiinaan. Ansioistani yrittäjänä minut valittiin Valovuoden yrittäjäksi Södermanlandin läänissä.Olin Eskilstunan KD:n hallituksen puheenjohtaja ja toimin erilaisissa kunnnallisissa luottamustehtävissä, kuten kaupungin yritysten konsernihallituksessa johon kuului mm. Voimalaitos ja eläintarha sekä suuri kiinteistöyritys ja lisäksi useita muita yrityksiä. Vuonna 2002 olin valtiopäivämiesehdokkaana.Luulajan teknillisellä yliopistolla toimin teollisuuden edustajana ohjausryhmän puheenjohtajana. Ryhmässä tutkittiin työkaluteräksien metallurgiaa sekä työstettävyyttä ja muita siihen kuuluvia asioita. Itse jalkatyön tekivät tohtorikoulutettavat. Ryhmästä kuoriutui seitsemän vuoden aikana kahdeksan tekniikan tohtoria.Kotikaupungissani olin kahdentoista vuoden ajan Eskilstunan ruotsinsuomalaisen vapaakoulusäätiön hallituksen puheenjohtajana (nyk.kunniapuheenjohtaja). Säätiön alaisuuteen kuului viisi päiväkotiosastoa, joissa runsas oli sata lasta. Koulu itse oli peruskoulu, esikoululuokka sekä luokat 1-9. Tästä johtuen minulla on kokonaisvaltainen tietämys siitä miten koulua pyöritetään ja kaikesta mitä sen ymrärillä on kuten kiinteistöt ja hallinto.Ostin – 97 Pyhärannasta merenrantapaikan ensin kesäpaikaksi. Vuodesta 2016 lähtien olen ollut vaimoni kanssa kunnan vakituinen asukas.Olen ihastunut Pyhärantaan ja sen asukkaisiin, ihailen asoita kuten täällä kohtaamani ystävällisyyttä. Yhteisöllisyys täällä on vertaansa vailla Yhdistystoiminta on vireää esim. Pyhärannan Myrsky tekee esimerkillistä työtä ja ansaitsee siitä suuren kiitoksen.Terveysasema ansaitsee erikoismaininnan ja sen omistautunut henkilökunta. Sitä meidän pitää varjella kaikin keinoin.Näkemykseni mukaan meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä esimerkkikunnaksi kasvattamalla väestöpohjaa ja kehittämää kuntaa ja sen tarjoamia palveluja. Välttämättömyys on kuitenkin, että kunnan talous on terveellä pojalla. Se joka on velassa, ei ole vapaa tekemään omia valintoja. Meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin nostaa katsettamme varpaista horisonttiin, niin näemme kaikki mahdollisuudet mitä meillä kuntana on.

Maija Junkola-Lehtonen:

Olen paluumuuttaja Turun, Raision ja Uudenkaupungin kautta takaisin Pyhärantaan, joka on ollut kesäkotini aina. Kunnallisvaaleissa olen ollut ehdolla Pyhärannassa vuonna 1988. Välissä oleviin vuosiin mahtuu opiskelu, aviomies, kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi, työ ja harrastukset. Työurani olen tehnyt vientiteollisuudessa myynnin, henkilöstöhallinnon ja talouden parissa. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri. Harrastuksiani ovat metsä ja luonto, penkkiurheilu ja yhteiskunnalliset asiat, joihin kuuluu mm. 12 vuotta Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä. Olen tehnyt yhteistyötä niin paikallisesti, seudullisesti kuin valtakunnallisestikin.Olen nyt ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan olla mukana kunnan kehittämisessä ja edistämässä kuntalaisten hyvinvointia. Ne yritykset menestyvät, joissa tehdään yhteistyötä. Samoin ne kunnat menestyvät, joissa tehdään yhteistyötä. Tarvitaan kykyä nähdä kokonaisuus, kykyä kuunnella ja neuvotella. Yhden asian ja ajatuksen taktiikalla on vaikea mennä rakentavasti eteenpäin.Pyhärannalla on kolmen kaupungin keskellä hyvät mahdollisuudet saada uusia asukkaita ja veronmaksajia pitämällä huolta kunnan elinvoimaisuudesta ja taloudesta, jolloin laadukkaat palvelut voidaan turvata lapsista vanhuksiin. Kunnan kehittämisen ydin on myös se, että kolmas sektori aktiivisin yhdistyksin pidetään mukana ja lisätään yhteistyötä. Yhteisöllisyys on valtava voimavara. Kasitie ja merenranta ovat vetovoimatekijöitä, jotka tulee kunnan markkinoinnissa erityisesti tuoda esille. Kunta on me asukkaat – sillä on merkitystä, mitä kerromme ja viestimme kotikunnastamme muille. Yhteistyö takaa menestyksen. Meidän tulee keskittää voimavaramme positiiviseen ja rakentavaan yhdessä tekemiseen. Pidetään yhteyttä. Pyhis on paras!

Jone Kajander:

Olen koulutukseltani ylioppilas, lukion jälkeen varusmiespalvelukseen Niinisaloon sotilaspoliisiksi.Kotiuduin alikersanttina ja ryhmänjohtajana. Koska kotiutumisen jälkeen oli kouluista kesäloma alkanut, hain kesätöitä ja sainkin pidemmän sellaisen vartijointialalta, neljäksi vuodeksi. Sittemmin töissä eri metallialan tehtailla ja nykyään Uudessakaupungissa Elektro-Valo Oy:ssa metallipuolen esimiehenä.Harrastuksista lyhyesti: Reserviläistoimintaa (ryhmänjohtajana ja kouluttajana) niin kotimaassa kuin yhteistyönä ulkomailla.Kuntosali, muu urheilu ja koiraharrastuksia.Näistä harrastuksista ensimmäinen, varusmiespalvelus ja oma asenne kehittää itseään ja muita kohti järkevämpää sekä tuottoisampaa lopputulosta kohti ovatkin ne syyt jotka johtaneet itseni työelämässä ja arkielämässä tähän pisteeseen, missä nyt olen.Näihin kun lisää avoimuuden, ennakkoluulottoman asenteen muihin ihmisiin ja sen oman moraalin painaa loppuun asti kertoo lyhyesti itsestäni ja tavastani tehdä työn kuin työn tai asian kuin asian. Numerolla 7

Markku Laine:

Pyhäranta on monien mahdollisuuksien kunta, jossa on mukava asua, yrittää, harrastaa ja viihtyä. Kuntalaiset ovat kunkin paikkakunnan paras ja arvokkain voimavara. Eri toimijoiden yhteistyöllä turvataan viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön säilyminen myös tuleville polville.Tämä on mahdollista vain äänestäjien tuella.Olen 65-vuotias eläkeläinen Reilasta. Koulutukseltani olen insinööri, mutta yli kolme vuosikymmentä tein toimittajan töitä Länsi-Suomessa. Työssä sain tavata valtavan määrän ihmisiä eri aloilta kaikista Rauman seudun ja Vakka-Suomen kunnista. Jokainen on tärkeä. Keskeistä onkin ihminen kuuleminen ja kuunteleminen.Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme aikuista lasta. Olen ihanien kaksostyttöjen ja terhakkaan poikalapsen työteliäs vaari.Luottamustoimet ovat vuosien varrella tulleet kovastikin tutuiksi. Kaikkiaan yli kaksikymmentä vuotta niin valtuuston, kunnanhallituksen kuin teknisen lautakunnan jäsenenä avarsi näkemyksiä pyhärantalaisuuteen ja päätöksentekoon.Asioilla on aina vähintään kaksi puolta. Rakentava päätöksenteko vaatii avointa ja monipuolista keskustelua, toisten mielipiteiden kunnioittamista, ammattitaitoista asioiden valmistelua ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä. Nyt on rakentavien ratkaisujen ja valintojen aika.

Riitta Lehtinen:

Olen 61-vuotias terveydenhoitaja- sairaanhoitaja Pyhärannan Rohdaisista.Olen asunut Pyhärannassa jo yli 40 vuotta, ja viihtynyt täällä luonnon keskellä ja meren äärellä oikein hyvin.Työurastani suurimman osan olen tehnyt vanhusten ja muistisairaiden parissa. Siirryttyäni tekemään hoitotyötä osapäiväisenä, vaihtui myös työni Laitilan terveyskeskuksen poliklinikalle.Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana 1990-luvulta asti, myös valtuutettuna muutamia kausia.Kunnallispolitiikka on yhteisten asioiden hoitamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnin, turvallisuuden ja tasapuolisen kohtelun takaamiseksi. Siksi tulevien valtuutettujen tärkeimpiä taitoja ovat yhteistyökyky sekä kyky tarkastella asioita laajasti ja mahdollisimman objektiivisesti. Yhteisten asioiden lisäksi harrastuksia ovat luonnossa liikkuminen, käsityöt ja lukeminen. Olen sitoutumattomana ehdokkaana Kokoomuksen listalla numerolla 10.

Taija Malmsten:

Olen 46-vuotias kahden lukiolaispojan äiti. Pyhärannan Reilaan muutimme mieheni kanssa vuonna 2002, kohtahan siitäkin on jo 20 vuotta! Pyhärantaan meidät houkutteli sopiva talo ja tontti, täällä oli tilaa myös perheessämme silloin olleille koirille ja hevosille. Nyt eläinkanta on hieman kutistunut, jäljellä on enää kissa ja akvaariokalat. Hyvin olemme Pyhärantaan kotiutuneet ja täällä viihtyneet. Koulutukseltani olen röntgenhoitaja, mutta viimeiset 20 vuotta olen työskennellyt elektroniikka-alalla perheyrityksessä. Nykyisin työnimikkeeni on ostaja. Työssäni osallistun myös kuntien koulujen käsityömateriaalien kilpailutuksiin, ja sitä kautta olen huomannut että monissa kunnissa kilpailutukset ovat kovin hataralla pohjalla.Tällä kaudella olen toiminut tarkastuslautakunnan jäsenenä ja kunnanvaltuuston varajäsenenä. Olen Pyhärannan Kokoomuksen sihteeri ja rahastonhoitaja sekä Reilan kyläyhdistys Reidun rahastonhoitaja. Tulevalla kaudella toivon että voisimme säilyttää kolme alakoulua sekä niiden yhteydessä toimivat päiväkodit ja yhdessä kehittää kuntaamme positiivisessa hengessä.. Minun numeroni on 11.

Päivi Peltonen:

Olen 60-vuotias vuonna 2017 Turun seudulta Pyhärantaan mieheni perässä muuttanut nainen. Asumme mieheni, joka on sairaseläkkeellä, kanssa Kaukassa kolmen kissamme kanssa. Ehdokkaana olen listalla sitoutumattomana ja numerolla 12.Puolue poliittista taustaa minulla ei ole, mutta ammattiliitto Pro:n toimintaan olen osallistunut jonkin aikaa aktiivisesti. Olen myös toiminut taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana, kun teimme julkisivuremonttia eli neuvottelutilanteet ovat hyvin tuttuja. Toimin Nälkloukkan kyläyhdistyksen sihteerinä ja toivotan tervetulleeksi kyläläiset mukaan yhdistyksen toimintaan!Vaaliasiaa:Ikäihmisten palveluja ei saa yksityistää lisää ja mielestäni laatuun pitää kiinnittää huomiota. Kaikki kolme koulua sekä päiväkotia on säilytettävä. Lähikoulut ovat lapsille hyvin tärkeitä ja koulut luovat meidän kuntaamme valtavasti lisäarvoa. Kolmantena asiana haluan nostaa esiin liikuntamahdollisuudet. Nykyisiä liikuntapalveluita tulee kehittää ja urheilukenttien huollosta tulee huolehtia. Iloisin terveisin! Päivi Peltonen

Sinikka Pirttinokka:

Olen Sinikka Pirttinokka, kahden aikuisen pojan äiti ja syntyperäinen pyhärantalainen.Olen asunut lapsuuteni kalastajatilalla meren rannalla. Sähköttömyys, kantovesi ja alussa jopa tien puuttuminen ja seitsemän kilometrin kävely- tai hiihtomatka kouluun kasvattivat sisua ja sinnikkyyttä selviytyä.Elämä oli niukkaa eikä turhasta valitettu. Luonnon ja meren läheisyys toivat elämään runsautta ja vapautta liikkua vaikkapa souturetkillä, kun vein lampaita saariin kesälaitumille.Rakkaus luontoon ja varsinkin mereen määrittää edelleen tekemisiäni, kuten luullakseni useiden muidenkin pyhärantalaisten identiteettiä.Olin mukana perustamassa vesiensuojeluyhdistys Puhdas Mannervesi ry:tä kaksi vuotta sitten ja toimin sen puheenjohtajana. Meillä on Mannerveden merialueessa todellinen helmi hoidettavana. Siitä saavat elinkeinonsa ja virkistymisensä lukuisat asukkaat ja mökkiläiset.Kestävä kehitys, kiertotalous ja luonnonsuojelu eri muodoissamäärittelevät myös päivittäisiä toimiani asuessani 115 vuotta vanhassa talossani, jossa kanat juoksentelevat pihalla.Puuhailu meren rannalle rakentamallani mökillä ja kahvitteluretketsaariin, vaikkapa Kylmäpihlajan majakalle kuuluvat kesään.Luontaista on myös yrittäjyys. Olin kehräämöalan yrittäjä n. 30 vuotta ja siinä ohessa myös Airbnb-majoittaja. On ilo esitellä kauniita pyhärantalaisia maisemia ulkomaisille matkailijoille taas kohta, kun korona sen sallii.Toimin pitkään teknisen- ja sivistyslautakunnan jäsenenä, muttaensimmäisen kerran olin kuntavaaleissa ehdolla neljä vuotta sitten ja tulin valituksi valtuustoon. Tällä hetkellä toimin valtuuston 2.varapuheenjohtajana, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana sekä mm.Vakka-opiston ja Viranomaistoimikunnan johtokunnassa jäsenenä.Olemme kolmen kaupungin keskellä, joten suurin vahvuutemme on luoda hyvät ja turvalliset edellytykset viihtyisälle asuinkunnalle, johon on hyvä perustaa koti. Suhteita ympäristökuntiin pitää vahvistaa ja yhteistyötä lisätä. Olen ehdolla numerolla 13.

Jani Seikkula:

Olen uusi pyhärantalainen ja ehdolla numero 14. Muutin Pyhärantaan tänä keväänä ja olen remontoinut entistä pappilaa Rohdaisissa. Harrastuksiini kuuluu vanhan talon remontoinnin lisäksi puutarhanhoito ja sitä tällä tontilla riittää, ilokseni. 🙂 Työskentelen IT alalla ja tällä hetkellä oman yritykseni kautta teen alihankintaa isommille yrityksille. Viime vuoteen asti olin muualla Euroopassa töissä ja asumassa. Yhteensä viisi vuotta.Rauman Kokoomusnuoriin liityin lukioikäisenä 1994 ja siitä asti olen ollut Kokoomuksen riveissä mukana. Viimeisimmät luottamustoimet olivat Helsingissä, jossa asuin pitkään. Olin muun muassa Helsingin käräjäoikeuden lautamies ja herastuomarin arvonimi minulle myönnettiin 2015. Vaalilautakunnan puheenjohtajana Töölössä vuosia. Ulkoministeriössä olin Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan jäsen ja työryhmäpuheenjohtaja. Monessa säätiössä ja yhdistyksessä sekä yrityksessä olen ollut hallituksen varapuheenjohtaja vuosia.Näissä kuntavaaleissa teemani ovat: tolkun talous, tolkun ympäristö ja tolkun päätöksiä.Tasapainoinen talous on ainut turva pienelle kunnalle. Investointeja joutuu harkitsemaan tarkkaan ja aina miettimään mitkä ovat käyttökustannukset.Pyhäranta on merenrannalla ja kunnalla on aina kaavoitusmonopoli. Sekä rakennuslupia että ympäristönsuojelua on mahdollista yhdistää järkevästi. Pelloilta ja metsistä tulee valumia, mutta ruokaa tarvitsemme, joten yhteistyössä pitää katsoa miten saamme vähennettyä valumia.Monesti päätöksillä on kiire tai sitten ne jäävät junnaamaan ja viivästyvät. Kuntapäättäjien, nimensä mukaan, tulee tehdä päätöksiä ja yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Meidän Pyhäranta! Äänestä numeroa 14 🙂

Pirkko Uusi-Oukari:

Olen energinen ja perheellinen 69-vuotias nainen, jonka sydäntä lähellä ovat SPR toiminta, kunto -ja ulkoliikunta sekä puutarhan- että metsänhoitoMinulla on 40 vuotta terveys – ja sosiaalitoimen sekä kuntoutuksen asiantuntijakokemusta. Olen utelias elämää kohtaan ja nautin uuden oppimisesta. Työskentelin pitkään osastonhoitajana Satakunnan keskussairaalassa ja myöhemmin Kankaanpään ky:n perusterveydenhuollossa. Osaamistani olen saanut hyödyntää terveydenhuoltohenkilöstön ja fysioterapeuttien opettajana. Laitilan Terveyskotiin siirryin osastonhoitajaksi vuonna 2002. Oman yrityksen perustin vuonna 2006 ja alueen palvelut tulivat tutuiksi.Sote-palveluja on kehitelty vuosikausia ja nykyiset muutosvaatimukset uhkaavat toimivaa Sote-järjestelmää. Onko ympyrä sulkeutumassa ja hyvät toimivat palvelut taantumassa?VALTAVA-laki siirsi Sote-palvelujen taloudellisen järjestämisvastuun ja toiminnan kuntien hallintaan kasvattaen kuntien omaa vastuuta järjestää Sote-palvelut asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.1990-luvulla taloustilanne kunnissa heikkeni ja pakotti Sote-palvelujen asiantuntijoita tutkimaan ja kehittämään palveluita( hyvä näin). Uudistettiin organisaatioita ja johtamisosaamista, kehiteltiin saumattomia toimivia ja taloudellisia palveluketjuja, palveluja tuotteistettiin – ja hinnoiteltiin, työntekijöiden taloustietämystä lisättiin, kehiteltiin työhyvinvoinnin, oman toiminnan ja ostopalvelujen sekä hyvän palvelun mittareita laatutyön rinnalla, tietojärjestelmien uudistaminen, toimivien työkäytäntöjen omaksuminen ja turhien työvaiheiden poistaminen jne, jne. Näistä hedelmistä saamme nyt osamme.Romutetaanko tämä kehitys?Tällä alueella on kuntien yhteinen toimiva Sote -järjestelmä. Kehittämistä tarvitaan ja osaamista sekä kriittistä arviointia kunnan päättäjiltä.Oma terveysasemamme toiminta ja henkilöstön osaaminen on laatupalkinnon arvoinen. Esim. turhat käynnit on karsittu ja tarpeelliset käynnit saa nopeasti, koska sairaanhoitaja ja lääkäri tekevät saumatonta yhteistyötä sekä puhelinneuvonta on toimivaa. Kierrätetään hyväksi koettua ja uudistetaan tuloksellisesti.

Teija Valmunen-Karru:

Olen Pyhärannan Hirslahden kylästä lähtöisin, 55-vuotias kampaamoyrittäjä ja maatilan emäntä. Niinpä harrastan metsänhoitoa ja maatilan tehtäviä, isännän mielestä varmaan välillä enemmän hidaste kuin hyödyksi.Neljän lapsen harrastuksien kautta kiinnostuin toimimaan yhdistyksissä. Ringette- ja jääkiekkojoukkueissa olen ollut sekä huoltajana, että joukkueenjohtajana. Muutaman äidin kanssa herätimme Rohdaisten vanhempainyhdistyksen Repun uudelleen toimintaan. Kunnan luottamustehtävissä olen ollut mukana 12 vuotta.Pyhärannassa on kaunis merellinen ja metsäinen luonto, jossa voi liikkua ja harrastaa. Rakentavaa yhteistyötä tarvitaan kuntamme hyvinvoinnin takaamiseen. Päätöksiä on tehtävä, talouden tasapainosta huolehdittava, tonttien markkinointiin panostettava sekä asukkaille, että yrityksille.Pidetään yhdessä Pyhäranta turvallisena ja viihtyisänä paikkana kaikenikäisille asua, harrastaa ja yrittää. Minut löydät ehdokaslistalta numerolla 16.